Контакт

Манастир Успења Пресвете Богородице
18322 Суково
тел.факс: +381 10 373 180
msukovo@gmail.com
manastirsukovo.eparhijaniska.rs
manastirsukovo.blogspot.com